آوین

پروفایل اسم
آوین
کردی
جنسیت:
مونث
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۶۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 118 113 5
مورد تایید ثبت‌احوال
79 76 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آوین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آوین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

عشق

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آوین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آوین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آوین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آوین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آوین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آوین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آوین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آوین برابر است.

ارزیابی و توصیه