آپامه

پروفایل اسم
آپامه
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۴۹
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.4 / 5 75 63 12
مورد تایید ثبت‌احوال
56 48 8

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آپامه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آپامه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

خوش آب و رنگ

  • نام دختر سپیتامن یکی از سرداران ایرانی
  • همسر سلوکوس
  • نام همسر داریوش بزرگ
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آپامه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آپامه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آپامه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آپامه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آپامه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آپامه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آپامه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آپامه برابر است.