دانشنامه فرزند

معنی اسم آژوان - فرهنگ نام

آژوان

پروفایل اسم
آژوان
کردی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۶۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 536 494 42
مورد تایید ثبت‌احوال
362 319 43

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آژوان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آژوان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام کوهی در منطقه قلع واقع در کرمانشاه

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آژوان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آژوان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آژوان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آژوان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آژوان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آژوان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آژوان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آژوان برابر است.

در حال بارگذاری ...