آینوش

پروفایل اسم
آی‍‍نوش
ترکیفارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
ترکی، فارسی
معادل ابجد:
۳۶۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 14 13 1
مورد تایید ثبت‌احوال
11 10 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آینوش» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آینوش» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

ماه جاویدان، نور ماهی که پرفروغ و همیشگی است، زیبایی زوال ناپذیر

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آینوش نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آینوش هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آینوش بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آینوش برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آینوش نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آینوش هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آینوش بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آینوش برابر است.