آیهان

پروفایل اسم
آیهان
ترکی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
ترکی
معادل ابجد:
۶۷
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 645 597 48
مورد تایید ثبت‌احوال
466 422 44

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آیهان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آیهان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آیخان، پادشاه و صاحب اختیار ماه

  • اشاره به شکافتن ماه به دستور حضرت محمد (ص) دارد که در ادبیات روایی مذهبی به عنوان یکی از معجزات پیامبر اسلام ذکر شده است
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آیهان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آیهان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آیهان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آیهان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آیهان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آیهان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آیهان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آیهان برابر است.

ارزیابی و توصیه