ادوارد

پروفایل اسم
ادوارد
فرنگی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فرنگی
معادل ابجد:
۲۱۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 34 34 0
مورد تایید ثبت‌احوال
22 19 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ادوارد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ادوارد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نگهبان، محافظ

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ادوارد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ادوارد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ادوارد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ادوارد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ادوارد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ادوارد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ادوارد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ادوارد برابر است.

ارزیابی و توصیه