ارغوان

پروفایل اسم
ارغوان
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۲۵۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 100 95 5
مورد تایید ثبت‌احوال
58 56 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ارغوان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ارغوان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام نوعی گل سرخ

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ارغوان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ارغوان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ارغوان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ارغوان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ارغوان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ارغوان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

ارزیابی و توصیه