دانشنامه فرزند

معنی اسم اصیلا - فرهنگ نام

اصیلا

پروفایل اسم
اصیل‍‍ا
عربیفارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی، فارسی
معادل ابجد:
۱۳۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 44 39 5
مورد تایید ثبت‌احوال
32 30 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «اصیلا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «اصیلا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

منسوب به اصیل

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم اصیلا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم اصیلا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم اصیلا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم اصیلا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم اصیلا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم اصیلا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم اصیلا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم اصیلا برابر است.

در حال بارگذاری ...