افسون

پروفایل اسم
افسون
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۹۷
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 40 39 1
مورد تایید ثبت‌احوال
28 25 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «افسون» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «افسون» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

حیله، تزویر، کلمات جادوگران، جادو

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم افسون نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم افسون هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم افسون بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم افسون برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم افسون نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم افسون هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم افسون بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم افسون برابر است.