دانشنامه فرزند

معنی اسم الاهه - فرهنگ نام

الاهه

پروفایل اسم
الاهه
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۴۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.3 / 5 29 24 5
مورد تایید ثبت‌احوال
23 19 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «الاهه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «الاهه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

الهه

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم الاهه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم الاهه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الاهه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الاهه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم الاهه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم الاهه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الاهه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الاهه برابر است.

در حال بارگذاری ...