الداد

پروفایل اسم
ال‍‍داد
عبری
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عبری
معادل ابجد:
۴۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.2 / 5 5 4 1
مورد تایید ثبت‌احوال
3 3 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «الداد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «الداد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

کسی که خدا او را دوست دارد.

  • نام یکی از هفتاد مشایخی که از اسرائیل برای یاری حضرت موسی انتخاب شدند.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم الداد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم الداد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الداد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الداد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم الداد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم الداد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الداد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الداد برابر است.