الما

پروفایل اسم
الما
ترکی
جنسیت:
مونث
ریشه:
ترکی
معادل ابجد:
۷۲
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 57 51 6
مورد تایید ثبت‌احوال
44 37 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «الما» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «الما» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آلما

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم الما هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الما بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الما برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم الما نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم الما هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الما بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الما برابر است.

ارزیابی و توصیه