الهه

پروفایل اسم
اله‍‍ه
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۴۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 372 352 20
مورد تایید ثبت‌احوال
258 245 13

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «الهه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «الهه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مظهر پرستش، بت، آفتاب، مونث «اله» به معنی رب النوع است.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم الهه نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الهه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الهه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم الهه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم الهه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الهه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الهه برابر است.