الکساندر

پروفایل اسم
الکساندر
یونانی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
یونانی
معادل ابجد:
۳۶۶
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 11 11 0
مورد تایید ثبت‌احوال
7 3 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «الکساندر» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «الکساندر» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

یاور و یاریگر مرد، الکساندرس

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم الکساندر نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الکساندر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الکساندر برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم الکساندر نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الکساندر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الکساندر برابر است.