الیا

پروفایل اسم
ال‍‍یا
عبری
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عبری
معادل ابجد:
۴۲
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 49 43 6
مورد تایید ثبت‌احوال
30 27 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «الیا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «الیا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

خداوند خدای من است، خدای خدایان، الیاس

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم الیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الیا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم الیا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم الیا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم الیا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم الیا برابر است.