امامه

پروفایل اسم
امامه
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۸۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
3.5 / 5 8 5 3
مورد تایید ثبت‌احوال
5 4 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «امامه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «امامه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

همسر علی بن ابی طالب (ع)، پس از درگذشت فاطمه (س).

  • نام دختر حمزه، عموی پیامبر (ص).
  • نام یکی از زنان شاعر عرب که معاصر پیامبر اسلام (ص) بود.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم امامه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم امامه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم امامه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم امامه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم امامه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم امامه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم امامه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم امامه برابر است.