امیرمحمد

پروفایل اسم
امیرمحمد
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۳۴۳
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 146 137 9
مورد تایید ثبت‌احوال
103 100 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «امیرمحمد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «امیرمحمد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

امیرمحمد غزنوی، پسر سلطان محمود غزنوی که پس از پدر به سلطنت رسید.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم امیرمحمد نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم امیرمحمد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم امیرمحمد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم امیرمحمد نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم امیرمحمد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم امیرمحمد برابر است.

ارزیابی و توصیه