اکوان

پروفایل اسم
اکوان
فارسی
جنسیت:
نامشخص
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۷۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 16 15 1
مورد تایید ثبت‌احوال
12 10 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «اکوان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «اکوان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

گل ارغوان

  • نام دیوی در «شاهنامه» که به دست رستم کشته شد.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم اکوان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم اکوان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم اکوان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم اکوان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم اکوان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم اکوان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم اکوان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم اکوان برابر است.