دانشنامه فرزند

معنی اسم ایرانفر - فرهنگ نام

ایرانفر

پروفایل اسم
ایران‍‍فر
فارسی
جنسیت:
نامشخص
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۵۴۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 1 1 0
مورد تایید ثبت‌احوال
1 1 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ایرانفر» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ایرانفر» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

دارای شکوه و ابهت سرزمین ایران.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ایرانفر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ایرانفر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ایرانفر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ایرانفر برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ایرانفر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ایرانفر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ایرانفر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ایرانفر برابر است.

در حال بارگذاری ...