ایرج

پروفایل اسم
ایرج
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۱۴
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 24 22 2
مورد تایید ثبت‌احوال
14 14 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ایرج» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ایرج» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

خوب روی و نیکو سیما مانند آفتاب

  • نام پسر فریدون که به دست برادران خود سلم و تور کشته شد.
  • ایرج میرزا، شاعر معروف که در سال 1304 ه.ش. درگذشت.
  • دهی است از دهستان میان آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ایرج نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ایرج هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ایرج بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ایرج برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ایرج نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ایرج هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ایرج بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ایرج برابر است.