دانشنامه فرزند

معنی اسم ایریک - فرهنگ نام

ایریک

پروفایل اسم
ایریک
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۴۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.3 / 5 33 27 6
مورد تایید ثبت‌احوال
25 19 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ایریک» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ایریک» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آریایی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ایریک نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ایریک هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ایریک بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ایریک برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ایریک نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ایریک هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ایریک بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ایریک برابر است.

در حال بارگذاری ...