بارین

پروفایل اسم
بارین
کردی
جنسیت:
مونث
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۲۶۳
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 68 62 6
مورد تایید ثبت‌احوال
40 33 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «بارین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «بارین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بارندگی، بارش

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم بارین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم بارین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم بارین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم بارین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم بارین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم بارین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم بارین برابر است.