برسام

پروفایل اسم
برسام
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۰۳
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 110 101 9
مورد تایید ثبت‌احوال
75 70 5

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «برسام» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «برسام» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آتش بزرگ، بالاترین سوگند

  • در شاهنامه فرزند بیژن فرمانروای سمرقند که با یزدگرد جنگید.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم برسام نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم برسام هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم برسام بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم برسام برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم برسام نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم برسام هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم برسام بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم برسام برابر است.