بلوچ

پروفایل اسم
بلوچ
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۴۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 2 2 0
مورد تایید ثبت‌احوال
2 2 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «بلوچ» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «بلوچ» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

قومی ایرانی که صحرانشین و دلیر بوده و ساکن بلوچستان هستند، کسی که اهل بلوچستان باشد.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم بلوچ نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم بلوچ هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم بلوچ بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم بلوچ برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم بلوچ نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم بلوچ هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم بلوچ بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم بلوچ برابر است.