بهادر

پروفایل اسم
بهادر
ترکی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
ترکی
معادل ابجد:
۲۱۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 27 26 1
مورد تایید ثبت‌احوال
21 20 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «بهادر» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «بهادر» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پهلوان، دلیر، زورمند

  • ابوسعید بهادرخان، از پادشاهان ایلخانی در قرن هشتم ه.ق.
  • نام دو تن از سلسله گورکانی هند.
  • نام یکی از شخصیت های داستان «خرم و زیبا».
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم بهادر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم بهادر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم بهادر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم بهادر برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم بهادر نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم بهادر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم بهادر برابر است.

ارزیابی و توصیه