دانشنامه فرزند

معنی اسم بهتا - فرهنگ نام

بهتا

پروفایل اسم
به‍‍تا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۴۰۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 40 39 1
مورد تایید ثبت‌احوال
28 28 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «بهتا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «بهتا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

همتای نیکی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم بهتا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم بهتا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم بهتا برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم بهتا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم بهتا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم بهتا برابر است.

در حال بارگذاری ...