تاجیک

پروفایل اسم
تاجیک
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۴۳۴
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 4 4 0
مورد تایید ثبت‌احوال
5 4 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «تاجیک» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «تاجیک» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام یکی از اقوام ایرانی ساکن تاجیکستان.

  • نام قبیله ای در ایران باستان.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم تاجیک نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم تاجیک هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم تاجیک بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم تاجیک برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم تاجیک نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم تاجیک هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم تاجیک بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم تاجیک برابر است.