ترسا

پروفایل اسم
ترس‍‍ا
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۶۶۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 59 54 5
مورد تایید ثبت‌احوال
43 38 5

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ترسا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ترسا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

ترسنده، راهب مسیحی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ترسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ترسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ترسا برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ترسا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ترسا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ترسا برابر است.

ارزیابی و توصیه