ترنم

پروفایل اسم
ترنم
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۶۹۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 176 165 11
مورد تایید ثبت‌احوال
126 116 10

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «ترنم» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «ترنم» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

سرود، نغمه، آوازخوانی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ترنم نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ترنم هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ترنم بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم ترنم برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم ترنم نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم ترنم هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم ترنم بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.