توحید

پروفایل اسم
توحید
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۴۲۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 18 18 0
مورد تایید ثبت‌احوال
16 15 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «توحید» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «توحید» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

یکتا و یگانه کردن، یگانه پرستی، نام سوره اخلاص، نخستین سوره قرآن مجید.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم توحید نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم توحید هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم توحید بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم توحید برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم توحید نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم توحید هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم توحید بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم توحید برابر است.

ارزیابی و توصیه