توفان

پروفایل اسم
توفان
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۵۳۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4 / 5 12 9 3
مورد تایید ثبت‌احوال
8 7 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «توفان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «توفان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

غران، تندباد

  • نام دوست وامق بود که با او گریخت.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم توفان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم توفان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم توفان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم توفان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم توفان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم توفان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم توفان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم توفان برابر است.