تیدا

پروفایل اسم
تی‍‍دا
اوستایی
جنسیت:
مونث
ریشه:
اوستایی
معادل ابجد:
۴۱۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.5 / 5 58 51 7
مورد تایید ثبت‌احوال
33 28 5

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «تیدا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «تیدا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده

  • دختر استیاگ پادشاه ماد، که به همسری کورش هخامنشی درآمد، به این نام است.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم تیدا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم تیدا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم تیدا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم تیدا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم تیدا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم تیدا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم تیدا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم تیدا برابر است.

ارزیابی و توصیه