جانا

پروفایل اسم
جانا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۵۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 513 493 20
مورد تایید ثبت‌احوال
338 313 25

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «جانا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «جانا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

خطاب به کسی که مانند جان عزیز باشد، ای جان

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم جانا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم جانا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم جانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم جانا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم جانا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم جانا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم جانا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم جانا برابر است.