جانان

پروفایل اسم
جان‍‍ان
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۰۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 256 239 17
مورد تایید ثبت‌احوال
161 147 14

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «جانان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «جانان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

منسوب به جان، معشوق، محبوب

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم جانان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم جانان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم جانان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم جانان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم جانان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم جانان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم جانان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم جانان برابر است.

ارزیابی و توصیه