حامین

پروفایل اسم
حامین
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۰۹
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 106 101 5
مورد تایید ثبت‌احوال
81 61 20

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «حامین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «حامین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

جمع حامی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم حامین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم حامین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم حامین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم حامین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم حامین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم حامین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم حامین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم حامین برابر است.