دانشنامه فرزند

معنی اسم حلما - فرهنگ نام

حلما

پروفایل اسم
حلما
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۷۹
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 831 763 68
مورد تایید ثبت‌احوال
593 529 64

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «حلما» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «حلما» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

صبوران، دختران صبور، جمع حلیم

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم حلما نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم حلما هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم حلما بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم حلما برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم حلما نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم حلما هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم حلما بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم حلما برابر است.

در حال بارگذاری ...