حنانه

پروفایل اسم
حنان‍‍ه
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۱۴
اسم مذکر:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 271 250 21
مورد تایید ثبت‌احوال
209 188 21

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «حنانه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «حنانه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بخشاینده، بسیار مهربان، آرزو کننده، نوحه و زاری کننده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم حنانه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم حنانه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم حنانه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم حنانه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم حنانه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم حنانه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم حنانه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم حنانه برابر است.