خاضع

پروفایل اسم
خاضع
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۴۷۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
0 / 5 0 0 0
مورد تایید ثبت‌احوال
0 0 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «خاضع» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «خاضع» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

فروتن

  • نام مادر ابومحمد علی بن المعتضد عباسی.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم خاضع نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم خاضع هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم خاضع بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم خاضع نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم خاضع هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم خاضع بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.