خورشید

پروفایل اسم
خورشید
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۱۱۲۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 23 21 2
مورد تایید ثبت‌احوال
14 14 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «خورشید» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «خورشید» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

ستاره مرکزی منظومه شمسی، روز یازدهم از هر ماه شمسی

  • نام یکی از ایزدان موکل بر روز یازدهم هر ماه شمسی در آیین زرتشتی.
  • نام معشوقه جمشید در داستان «جمشید و خورشید».
  • نام آخرین امیر از سلسله بنی دابویه، در قرن دوم ه.ق.
  • نام عاشق خاور در داستان کردی «خورشید و خاور».
  • نام یکی از شخصیت های داستان «سمک عیار».
  • نام پسر ویس و رامین.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم خورشید نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم خورشید هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم خورشید بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم خورشید نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم خورشید هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم خورشید بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم خورشید برابر است.

ارزیابی و توصیه