دانشنامه فرزند

معنی اسم دالغا - فرهنگ نام

دالغا

پروفایل اسم
دالغا
ترکی
جنسیت:
مونث
ریشه:
ترکی
معادل ابجد:
۱۰۳۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.1 / 5 26 20 6
مورد تایید ثبت‌احوال
16 12 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «دالغا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «دالغا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

موج

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم دالغا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دالغا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دالغا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم دالغا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دالغا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دالغا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

در حال بارگذاری ...