دالو

پروفایل اسم
دالو
خوزستانی
جنسیت:
مونث
ریشه:
خوزستانی
معادل ابجد:
۴۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 1 1 0
مورد تایید ثبت‌احوال
1 0 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «دالو» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «دالو» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بی بی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دالو هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دالو بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم دالو برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم دالو نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دالو هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دالو بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم دالو برابر است.