دسپینا

پروفایل اسم
دسپینا
فرنگی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فرنگی
معادل ابجد:
۱۲۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.1 / 5 58 45 13
مورد تایید ثبت‌احوال
42 31 11

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «دسپینا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «دسپینا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

ملکه دسپینا، دختر کالوژان و همسر مسیحی اوزون حسن.

  • دختر میخائیل پلیولوگوس و همسر اباقاخان.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم دسپینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دسپینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دسپینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم دسپینا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم دسپینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دسپینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دسپینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم دسپینا برابر است.

ارزیابی و توصیه