دلارا

پروفایل اسم
دل‍‍ارا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۳۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 171 164 7
مورد تایید ثبت‌احوال
118 115 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «دلارا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «دلارا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آراینده دل، باعث سرور و نشاط، مجازا به مفهوم معشوق زیبا و محبوب به کار می رود.

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم دلارا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دلارا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دلارا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم دلارا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم دلارا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دلارا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دلارا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم دلارا برابر است.