دانشنامه فرزند

معنی اسم دلینا - فرهنگ نام

دلینا

پروفایل اسم
دلینا
کردی
جنسیت:
مونث
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۹۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 231 206 25
مورد تایید ثبت‌احوال
177 155 22

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «دلینا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «دلینا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مطمئن، آرام دل، آسوده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم دلینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دلینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دلینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم دلینا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم دلینا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دلینا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دلینا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم دلینا برابر است.

در حال بارگذاری ...