دنیس

پروفایل اسم
دنیس
یونانی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
یونانی
معادل ابجد:
۱۲۴
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 38 36 2
مورد تایید ثبت‌احوال
37 30 7

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «دنیس» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «دنیس» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پرستنده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم دنیس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دنیس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دنیس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم دنیس برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم دنیس نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم دنیس هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم دنیس بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم دنیس برابر است.

ارزیابی و توصیه