دانشنامه فرزند

معنی اسم رائیکا - فرهنگ نام

رائیکا

پروفایل اسم
رائیکا
اوستایی
جنسیت:
مونث
ریشه:
اوستایی
معادل ابجد:
۲۳۳
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 221 204 17
مورد تایید ثبت‌احوال
160 148 12

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «رائیکا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «رائیکا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پسندیده و دوست داشتنی

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رائیکا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رائیکا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رائیکا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رائیکا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رائیکا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رائیکا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رائیکا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رائیکا برابر است.

در حال بارگذاری ...