راتا

پروفایل اسم
راتا
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۶۰۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 12 11 1
مورد تایید ثبت‌احوال
8 7 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «راتا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «راتا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

جوانمردی، بخشش

  • نام یکی از ایزدان ایران باستان.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم راتا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم راتا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم راتا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم راتا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم راتا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم راتا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم راتا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم راتا برابر است.

ارزیابی و توصیه