رادمان

پروفایل اسم
رادمان
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۹۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 145 138 7
مورد تایید ثبت‌احوال
101 95 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «رادمان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «رادمان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

رادمنش، بخشنده

  • نام یکی از سرداران روزگار خسروپرویز.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رادمان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رادمان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رادمان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رادمان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رادمان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رادمان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رادمان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رادمان برابر است.

ارزیابی و توصیه