رادین

پروفایل اسم
رادین
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۶۵
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.6 / 5 135 122 13
مورد تایید ثبت‌احوال
97 91 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «رادین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «رادین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آزادوار، آزاده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رادین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رادین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رادین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رادین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رادین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رادین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رادین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رادین برابر است.