رامونا

پروفایل اسم
رامونا
فرنگی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فرنگی
معادل ابجد:
۲۹۸
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 112 108 4
مورد تایید ثبت‌احوال
76 67 9

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «رامونا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «رامونا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نگهبان عاقل

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رامونا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رامونا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رامونا برابر است.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رامونا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رامونا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رامونا برابر است.